Shoqeria kulturore e shqiptareve te stambollit 1872

Shoqeria kulturore e shqiptareve te stambollit u krijua me 1872...

KontributeRedakto

Ajo ishte nje nder fazat e para te krijimit te gjuhes standarte ne Shqiperi.