Shpërbërja e Jugosllavisë dhe Kosova : aspekte politiko-juridike

Shpërbërja e Jugosllavisë dhe Kosova : aspekte politiko-juridike libër me autor Enver Hasani. Botuar në Tiranë nga ISHSN, në vitin 2000. Faqet e librit 172.