Shpata Skanderbekut ndë Dibrët poshtë

Shpata Skanderbekut ndë Dibrët poshtë me Autor: Binard Bilota. Faqet e librit 217.