Shqipëri moj dritë ylli : frymëzime, dëshira dhe synime libër me autor Ibrahim D. Hoxha dhe Enver Kushi (red.). Botuar në Tiranë, në vitin 2007. Faqe 157.