Shqipëria dhe çështja e kufijve shqiptaro-grek : publicistikë

Shqipëria dhe çështja e kufijve shqiptaro-grek : publicistikë libër me autor Nuçi Kota dhe Viktor Z. Bakillari (përkth.), Nonda Varfi (red. shkenc.). Botuar në Tiranë nga "Bota Shqiptare", në vitin 2016. Faqe 172.