Shqipëria dhe Kina - një aleancë e pabarabartë

Shqipëria dhe Kina - një aleancë e pabarabartë libër me autor Elez Biberaj dhe Jorgji Qirjako (përkth.). Botuar në Tiranë nga AIIS, në vitin 2014. Faqe 202.