Shqipëria dhe bijtë e saj

Shqipëria dhe bijtë e saj broshurë me autor Gaqo Pecani. Botuar në Korçë nga Shtypshkronja "Dhori Koti", në vitin 1937. Faqe 32.