Shqipëria dhe egërsia e socializmit kapitalist

Shqipëria dhe egërsia e socializmit kapitalist libër me autor Sami Gjoka. Botuar në Tiranë nga "Globus R.", në vitin 2005. Faqe 155.