Shqipëria dhe shqiptarët : përshkrime krahinash dhe karakteresh

Shqipëria dhe shqiptarët : përshkrime krahinash dhe karakteresh libër me autor Paul Siebertz dhe Elda Boriçi (Gjana) (përkth. nga gjerm.), Ida fon Laser (Shmaliks) (vizatimet). Botuar në Tiranë nga "Plejad", në v itin 2015. Faqe 308.