Shqipëria e sipërme : 1800-1913 : në projektet dhe traktatet e Fuqive të Mëdha dhe shteteve ballkanike

Shqipëria e sipërme : 1800-1913 : në projektet dhe traktatet e Fuqive të Mëdha dhe shteteve ballkanike libër me autor Gazmend Rizaj dhe Masar Rizvanolli (rec.), Lush Culaj (rec.). Botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 2011. Faqe 648.