Shqipëria në 1921 libër me autor Justin Godart dhe Mirdash M. Shehu (përkth.), Paul Henri d' Estournelles de Constant (parath.), Izet Duraku (red.), Nezir Bata (rec.), Shefqet Hoxha (rec.). Botuar në Tiranë nga "Klubi i Poezisë", në vitin 2015. Faqe 330.