Shqipëria në kuadrin e sfidave globale të sigurisë : konferencë shkencore : Tiranë, 29 prill 2011

Shqipëria në kuadrin e sfidave globale të sigurisë : konferencë shkencore : Tiranë, 29 prill 2011 : kumtesat me autorë kolektivë nga Universiteti "UFO". Botuar në Tiranë nga "UFO Press", në vitin 2011. Faqet e librit 220.