Shqipëria në rrjedhat e historisë : përmbledhje studimesh, 1912-1924

Shqipëria në rrjedhat e historisë : përmbledhje studimesh, 1912-1924 libër me autor Muin Çami. Botuar në Tiranë nga "Onufri", në vitin 2007. Faqe 467.