Shqipëria nën pushtimin italian : (1939-1943)

Shqipëria nën pushtimin italian : (1939-1943) libër me autor Muharrem Dezhgiu dhe Ylli Resuli (red.). Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2005. Faqe 467. ISBN 99943-763-3-0