Shqipëria njëzet vjet pas rënies së komunizmit : reflektime për shtetin dhe demokracinë

Shqipëria njëzet vjet pas rënies së komunizmit : reflektime për shtetin dhe demokracinë libër me autorë kolektivë nga Instituti i Studimeve Ndërkombëtare. Botuar në Tiranë nga ISN, në vitin 2011. Faqe 80.