Shqip-Shqipëri : poezi me autor Tahir Hysa dhe Vasil Tabaku (red.). Botuar në Tiranë nga "Expo Vision Albania", në vitin 2005. Faqet e librit 222. ISBN 99943-792-0-8