"Shtatë ëndrrat e Shqipërisë" libër me Autor Hafiz Ali Korça. Përgatiti për ribotim Ermal Bega.