Shtetësia e kontestuar : administrimi ndërkombëtar i luftës së Kosovës për pavarësi

Shtetësia e kontestuar : administrimi ndërkombëtar i luftës së Kosovës për pavarësi libër me autor Marc Weller dhe Flaka Surroi (përkth. nga origj.), Adrian Zeqiri (red.), Leonora V. Weller (red.). Botuar në Prishtinë nga "Koha", në vitin 2011. Botimi i 2-të i plotësuar me 560 faqe.