Shtypi i lartë bën pjesë në teknikat themelore të shtypit. Karakterizohet me formë të shtypit, ku elementet e shtypit janë të lartësuara, kurse sipërfaqet e lira të thelluara (Forma e shtypit përbëhet nga rradhitja me plumb dhe klishetë). Teknikën e shtypit të lartë e përbëjnë: Tiposhtypi, Shtypi fleksografik dhe Shtypi letërset (Ofseti i thatë). Kopja e shtypur në shtypin e lartë karakterizohet me vrazhdësi, që dallohet si rezultat i gjurmëve të presionit.

Tiposhtypi

Redakto
 
Përfaqësuesi kryesor i shtypit pllaka në pllakë: Makina e shtypit Tiegel - Heidelberg

Tiposhtypi është përfaqësuesi kryesor i shtypit në teknikën e shtypit të lartë. Shtypi kryhet në tri mënyra:

  • Pllaka në pllakë
  • Cilindri në pllakë
  • Cilindri në cilindër

Shtypi fleksografik

Redakto

Shtypi letërset

Redakto