Shtypja

Presioni është term me të cilën përkufizohet një lloj shtypje fizike në disa lëmi shkencorë e industrial.

Shtypja e përkufizuar si Presioni manometrik nëkuptohet si shtypja relativ kundrejt shtypjes atmosferik, pra presioni manometrik. Si pasojë vakumi shënohet me vlerë negative; Tekë pajisjet në presion është i përkufizuar Presioni provues si presioni të cilit i nënshtrohet pajisja për qëllime provues dhe Presioni maksimal i lejuar si presionin manometrik maksimal që mund të ushtrohet në kushte normale të përdorimit, për të cilën pajisja është konstruktuar, e dhënë nga prodhuesi;[1]

Burimi i të dhënave Redakto

ajri me peshen e vet ben presion ne siperfaqen e tokes pesha me te cilen ai shtypsiperfaqen e tokes presion atmosferik

  1. ^ LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION Në amëzën assembly-kosova.org Arkivuar 29 shtator 2007 tek Wayback Machine