Simon Pegg (Gloucestershire, 14 shkurt 1970) është një aktor britanik.

Simon Pegg