"Sinanaj - Lavdia jonë" (Shënime historike dhe etno-kulturore për brezat) libër me Autor: Mystehak Ormënaj. Redaktuan e përgatitën për botim: Bektash Zite - publicist. Dr. Zihni Haskaj - historian. Konsulent: Rrapo Ormënaj - fizikant-sizmolog. Redaktore letrare: Aurora Gusmari. Punimet kompjuterike Mirela Mara. Kopertina: Studio "GEER". Botim i Shoqatës Atdhetare-Kulturore-Shkencore Mbarëkombëtare "Ali Pashë Tepelena". Shtëpia botuse "Geer", Tiranë 2006.