Sistemi automatik është një rrjetë e veglave dhe instrumeteve matëse elektronike i cili funksionon në bazë të informatave të paradhëna sipas një programi sistematik që përpunohen nga qarqet komplekse elektrike të futura në veglat komanduese elektronike si çipi, integrali apo procesori.

Me zhvillimin e sistemeve automatike merret informatika.

Shiko dhe këtëRedakto