Sistemi informativ i tregut të Kosovës

Sistemi Informativ i Tregut Kosovar apo SIT Kosova është projekt për mbështetje në marketing i financuar nga Bashkësia Evropiane që ka filluar punën në muajin janar të vitit 2006 dhe për qëllim ka që të përkrah industrinë ushqimore të Kosovës.

SIT Kosova.PNG

SIT Kosova, ka për qëllim hulumtimin e tregut Kosovar, cilsin dhe rendësin e prodhimeve, ngritjen e aksioneve, eksportin dhe importin si dhe zhvillimet aktuale në të.

SIT Kosova, ka disa zyra të shpërndara nëpër Kosovë. Zyrja qendrore në Prishtinë administrohet nga Kadri Gashi, ndërsa zyret rajonale gjenden edhe në Prizren (Blerim Batusha), në Gjakovë (Bekim Ermeni), në Pejë (Bekim Racaj), në Mitrovicë (Valon Canhasi) dhe në Gjilan (Rrezarta Zeka Jakupi). Aktualisht ky sistem ka kaluar në Shoqaten SIT dhe menaxhohet nga Kadri Gashi.

Lidhe të jashtmeRedakto