Azerbajxhani është Republik presidenciale me një dhomë parlamenti. Kushtetuta e shtetit është nxjerrur më 12 nëntor 1995. Rolin kryesorë në udhëheqjen e shtetit e kryenpari i vendit Presidenti