Hape menynë kryesore

Malajzia adopton sistemin e demokracisë parlamentare, në të cilin egzistojnë parlamente te shteteve e poashtu parlamenti federal.