Sjellja

përgjigjet e koordinuara të brendshme (veprimet ose mosveprimet) e subjekteve (individëve ose grupeve) ndaj stimujve të brendshëm ose të jashtëm

Sjellja mund të përkufizohet si mënyra si vepron njeriu në jetë, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në marrëdhënie me të tjerët ose kundrejt detyrave e në rrethana të caktuara. [1]

Kështu në psikologji sjellja përbën cdo gjë që individi bën apo mendon, përfshirë këtu edhe reagime të ndryshme trupore. Sjellja përfshin reagimet mendore dhe fizike.

Shih edheRedakto

  • Sjellje anormale
  • Sjellje altruiste
  • Sjellje parasociale

ReferimeRedakto