Sjellja

përgjigjet e koordinuara të brendshme (veprimet ose mosveprimet) e subjekteve (individëve ose grupeve) ndaj stimujve të brendshëm ose të jashtëm

Sjellja mund të përkufizohet si mënyra si vepron njeriu në jetë, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në marrëdhënie me të tjerët ose kundrejt detyrave e në rrethana të caktuara. [1]

Kështu në psikologji sjellja përbën cdo gjë që individi bën apo mendon, përfshirë këtu edhe reagime të ndryshme trupore. Sjellja përfshin reagimet mendore dhe fizike.

Shih edhe Redakto

  1. Sjellje anormale
  2. Sjellje altruiste
  3. Sjellje parasociale
  4. Sjellje raciste

Referime Redakto