Skënder Selimi (1933-2015) mjeshtër i kërcimit shqiptar. Një nga studiuesit cilësorë të folklorit koreografik e problemeve të koreografisë shqiptare.