Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij

Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij libër me autor Kasem Biçoku dhe Pavli Haxhillazi (red.). Botuar në Tiranë nga "Botimpex", në vitin 2005. Faqe 277. ISBN 99927-823-9-0