Skënderbeu në vendet nordike

Skënderbeu në vendet nordike libër me autorë Xhevat Lloshi dhe John Quanrud. Botuar në Tiranë nga "Vernon" në vitin 2018. Libri ka 192 faqe. ISBN 9789928104809