Revistë tremujore artistike e shoqërore e ilustruar në gjuhën shqipe. Organ i Komitetit të Kulturës e të Arteve. Numri i parë doli në shkurt 1980. Trajtonte probleme teorike e praktike të krijimtarisë e të interpretimit në teatër, kinematografi, televizion, estradë, operë, balët, në teatrin e kukullave dhe në cirk. Botonte edhe krijimtari të zgjedhur letrare-drama e skenarë për film artistik. Ndër rubrikat e tjera të përhershme ishin edhe: autori dhe personazhi, shfaqjet premierë, figura të shquara të skenës dhe të ekranit, portrete artistësh, nëpër skenat e artistëve amatorë.