Skulpturë për gazetën "Tema"

Skulpturë për gazetën "Tema" Vepër e skulptorit Ilia Doko nga qyteti i Vlorës. Skulptura e derdhur në bronz paraqet një gazetë të mbështjellë me pranga sipër të cilës shkruhet emri i gazetës dhe viti 2008, kur me urdhër shtypshkronja e gazetës dhe mjediset e redaksisë u rrethuan me policë.