Slivova është një emër vendi që mund t'i referohet këtyre vendbanimeve:

Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Slivova.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.