Sllovenët janë popull i cili kryesisht jeton në Slloveni.