Një slogan ose slogani, është një moto ose frazë e paharrueshme e përdorur në një kontekst klanor, politik, tregtar, fetar dhe të tjera si një shprehje e

Në vitin 1995, pohimi i autoritetit të FDA-së për të rregulluar duhanin tërhoqi kundërshtimin e madh nga komuniteti i duhanit, i cili shpërtheu në padi dhe slogane që kërkonin "Mbajeni FDA jashtë fermës".

përsëritur e një ideje ose qëllimi, me qëllimin për të bindur anëtarët e publikut ose një grup më të përcaktuar të synuar. Fjalori i anglishtes i Oksfordit e përkufizon një slogan si "një frazë e shkurtër dhe e habitshme ose e paharrueshme e përdorur në reklama". Një slogan zakonisht ka atributet e të qenit i paharrueshëm, shumë konciz dhe tërheqës për audiencën.

Shiko edhe

Redakto

Referimet

Redakto