Sonora është shkretirë e brezit të mesëm e cila shtrihet në jugperëndim të Amerikës Veriore rreth gjirit të Kalifornisë . Përfshinë një sipërfaqe prej rreth 260.000 km2

Organ pipe cactus 11.jpg

Bota bimoreRedakto

Bota shtazoreRedakto

PopullsiaRedakto