Spartak Papadhimitri

kameraman dhe regjisor shqiptar

Spartak Papadhimitri është një kameraman dhe regjisor shqiptar. I lindur më 17 shkurt 1951 në Tiranë.