Spastrimi etnik

heqje sistematike e një grupi të caktuar etnik apo fetar

Spastrimi etnik është emri i përgjithshëm i metodave të paligjshme, kur njëra nga palët në konflikt në mënyrë sistematike përjashton ose vret civilë për shkak të përkatësisë së tyre fetare apo etnike.