Statistikat e mediave

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

Informacioni i mëposhtëm është një kopje e rifreskuar më 10 gusht 2020 18:07.

Imazh bitmap

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
image/tiff.tiff, .tif4 (0,0351%)2.446.214 bytes (2,33 MB; 0,157%)
image/x-bmp.bmp9 (0,079%)3.505.626 bytes (3,34 MB; 0,226%)
image/gif.gif440 (3,86%)33.669.152 bytes (32,11 MB; 2,17%)
image/png.png, .apng1.152 (10,1%)287.967.534 bytes (274,63 MB; 18,5%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe9.742 (85,5%)1.210.658.161 bytes (1,13 GB; 77,9%)

Total file size for this section: 1.538.246.687 bytes (1,43 GB; 99%).

Vizatime (imazhe vektor)

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
image/svg+xml.svg36 (0,316%)4.173.717 bytes (3,98 MB; 0,269%)

Total file size for this section: 4.173.717 bytes (3,98 MB; 0,269%).

Zërim

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0,00878%)149.541 bytes (146 KB; 0,00963%)

Total file size for this section: 149.541 bytes (146 KB; 0,00963%).

Zyrë

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
application/pdf.pdf5 (0,0439%)10.781.940 bytes (10,28 MB; 0,694%)

Total file size for this section: 10.781.940 bytes (10,28 MB; 0,694%).

Të gjitha skedat

Total file size for all files: 1.553.351.885 bytes (1,45 GB).