Ndryshimi mes inspektimeve të "Prodhimi i Brendshëm Bruto"

Faqe e re: Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) është një term ekonomik që i referohet të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që prodhohen nga ekonomia e një vendi për një periudh...
(Faqe e re: Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) është një term ekonomik që i referohet të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që prodhohen nga ekonomia e një vendi për një periudh...)
(Pa ndryshime)
Anonymous user