Spektri është gjendje e pakufizuar e një bashkësie vlerash e cila ndryshon në një kontinum. Për herë të parë kjo fjalë është përdorur në optikë për ta shpjeguar dukurinë e ylberit dhe gjatë zbërthimit të dritës në ngjyra të dukshme duke përdorur prizmin. Më vonë fjala spektër mori kuptim më të gjerë dhe shfrytëzohet edhe në fusha tjera të dijes dhe shkencës.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto