Stalini dhe Shqipëria : (referat) me autor Sofokli Lazri. Botuar në Tiranë nga Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste, në vitin 1979. Broshurë me 22 faqe.