Cung
Për të shtuar një artikull këtu, shkruani {{[[Stampa:{{{1}}}-cung|{{{1}}}-cung]]}} tek artikulli.
Cung
Përdorimi: {{CungKat|emri i stampës pa -cung}} (psh: {{CungKat|film}})