Kjo është një pamje ekrani e një video lojë kompiuteri ose video lojë me të drejta autori, dhe të drejtat e autorit për të, janë të personit/ave ose kompanisë që zhvilluan lojën. Besohet që përdorimi i një numër i kufizuar të pamjes së ekranit me web-resolution (risolucion imazhi i vogël)
  • për identifikim dhe komentin kritik për
    • video lojën ose kompjuterin në çështje ose
    • karakterin ose gjen nën çështjen e pamjes së ekranit
  • në Wikipedinë në shqip/anglisht, e strehuar në Shtetet e Bashkuara nga organizata pa profit Wikimedia Foundation,

e kualifikuar si pa profit sipas ligjit e të drejtave të Shteteve të Bashkuara, me qenë se nuk është për të përdorur me profit në këtë kontekst, dhe prezanton ide që nuk mund të jenë vepruar ndryshe. Shiko Jo përmbajtje e lirë dhe përdorim racional.

Për krijuesin e skedarit: ju lutem shoqëroni detaje për përdorim racional për secilin përdorim, si është shkruar te Faqja përshkrimi i imazhit, si dhe prejardhja e punës dhe informacionet e të drejtave të autorit.