{{kontrollim burimi/ico}} para link i interesuar. [shmb.]:

{{kontrollim burimi/ico}} http://shembull.com
do të jap: Burim interneti që duhet kontrolluar http://shembull.com

{{kontrollim burimi}} në fund të faqes.