LGBT Barnstar Hires.png Medalje
Për punën e mirë që po bën në artikujt me tematikë në lidhje me komunitetin LGBT në Wikipedia. Vazhdo kështu!