Hindu Barnstar.svg Medalje
Për punën e mirë që po bën në artikujt me tematikë në lidhje me hinduizmin në Wikipedia. Vazhdo kështu!