Kjo stampë duhet përdorur në fillim të artikullit, para çdo texti dhe stampe.

{{perm-urgj}}
{{perm-urgj|kategoria}}