دانش فارسی این کاربر درسطح متوسط است fa-2


Wikipedia {{{4}}}
fa – persisht ([[{{{3}}}]])

Kategoria kryesore : User fa Lista e stampave : /fa

Stampa Niveli Kategoria përkatëse
{{User fa}} Nivelin amtar Category:User fa & Category:User fa-N
{{User fa-3}} Niveli i lart Category:User fa & Category:User fa-3
{{User fa-2}} Niveli i ulët Category:User fa & Category:User fa-2
{{User fa-1}} Niveli fillestar Category:User fa & Category:User fa-1