mk-4 Овој корисник зборува Македонски на ниво на мајчин јазик.